Menu Sluiten

Slijtdelen


Slijtdelen

Informatie over slijtdelen

Hoe de levensduur en het vervangingsinterval van slijtdelen te bepalen

Om de levensduur en het vervangingsinterval van slijtdelen voor voertuigen engraafmachines te bepalen, wordt de slijtage berekend aan de hand van de informatievan de gebruiker en het temperatuurbereik van het slijtdeel.

Op basis van dezeinformatie wordt vervolgens een vervangingsinterval berekend. Het aanbevolenvervangingsinterval wordt vervolgens weergegeven op het scherm van hetvoertuig. Bovendien is het mogelijk om de conditie van slijtageonderdelen tecontroleren door hun verbruikssnelheid te analyseren.

Hoewel de meeste slijtdelen van het voertuig lang meegaan, moetenrijwerkonderdelen na verloop van tijd worden vervangen.

Slijtdelen zijn onderhevigaan slijtage als ze niet met de juiste tussenpozen worden vervangen. Als u dedoor de fabrikant aanbevolen tijd voor het vervangen van deze onderdelennegeert, kan het voertuig voortijdig verslijten en kapot gaan. Dit kan leidentot een verhoogd risico op ongevallen.

Rijwerkrevisies en het onderhoud van rijwerkonderdelen zijn zeer belangrijk bijgraafmachines en andere voertuigen die in de bouw worden gebruikt.

Vergeet zeker nietstil te staan om door een gespecialiseerde firma met kennis van slijtdelen rijwerkrevisieste laten uitvoeren.

Onderhoud van uwvoertuig of graafmachine is essentieel om kostbare storingen te voorkomen en delevensduur van uw graafmachinepark te verlengen.

Voor het uitvoeren vanrijwerken en het onderhoud van rijwerkonderdelen kan u best beroep doen op eengespecialiseerde onderneming in slijtdelen en rijwerkrevisies.

Rupsbanden zijn immers een belangrijk onderdeel van het aandrijfsysteem van eengraafmachine.

Een bedrijf datspecialist is in slijtdelen beschikt steeds over een ruime voorraad aan diversesoorten messen en profielstaal.

Info over slijtdelen

Toelichting over Slijtdelen

De slijtdelen van een grondverzetmachine.

Onderhoud van uwvoertuig of graafmachine is essentieel om kostbare storingen te voorkomen en delevensduur van uw graafmachinepark te verlengen. Voor het uitvoeren vanrijwerken en het onderhoud van rijwerkonderdelen kan u best beroep doen op eengespecialiseerde onderneming in slijtdelen en rijwerkrevisies.

Rupsbanden zijn immers een belangrijk onderdeel van het aandrijfsysteem van eengraafmachine.

Een bedrijf datspecialist is in slijtdelen beschikt steeds over een ruime voorraad aan diversesoorten messen en profielstaal.

Meer info over slijtdelen nu op www.janssentrack.be.

Tags

Aanbeveling Slijtdelen | Aanbod Slijtdelen | Aanlashaken Adapterplaten | Aanlashaken Bi Connect | Aanlashaken Graafbak | Aanlashaken Omkeerbaar | Aanlashaken Uit Voorraad |